shapka_top.jpg

Проекти еколого-економічного обґрунтування сівозмін

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського  виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

  • Проекти еколого-економічного обґрунтування сівозмінрозміщення виробничих будівель і споруд;
  • організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни,  виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
  • визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
  • складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
  • проектування полів сівозміни;
  • розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;
  • перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни, потребує задіяння професіоналів різних галузей та витрат значної кількості часу. Доводиться обробляти великі об’єми інформації та виносити на основі них зважені обґрунтовані рішення. Це потребує злагодженої роботи всієї команди та комплексного підходу до вирішення проблем.

Якщо Вам потрібно розробити проект еколого-економічного обґрунтування
сівозміни звертайтесь до найкращих! Ми чекаємо Вашого дзвінка!